Βιογραφικό Σημείωμα

 

Όνομα: Μιχαλοδημητράκης Ελευθέριος

Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιουλίου 1974, Αθήνα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil

 

Διεύθυνση:

Σολωμού 41, Ηράκλειο, 71306, Κρήτη

Τηλ/fax: 2810235901

Κινητό: 6977525211

email: lefterism_ΑΤ_teemail.gr

 

Πιστοποιήσεις

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 2001 (Α.Μ. 87256)

Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας

Μελετητής Δημοσίων Έργων (A.M. 19574)

  Κατηγορία 09 – Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών – τάξη B

  Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικών Μελετών – τάξη Α

Μέλος μόνιμης επιτροπής Βιομηχανίας, έρευνας και νέων τεχνολογιών ΤΕΕ/ΤΑΚ (2007-έως σήμερα)

 

Σπουδές

Μεταπτυχιακό (Master)

Τίτλος: Mphil “Requirements engineering model for security of information systems”

UMIST, Manchester, Δεκέμβριος 2003

 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τους Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τίτλος Διπλωματικής: «εκπαίδευση από απόσταση: κατασκευή εκπαιδευτικού web site - Κεραμική».

Βαθμός πτυχίου 7,81 - Οκτώβριος 2000